BACK | PRINT
گزارشي از برگزاري جلسه بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي ايران در اصفهان
تاريخ: 19/11/85
جلسه گردهمائي اعضاي هيئت مديره و نمايندگان بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي ايران در استانهاي مختلف كشور روز پنجشنبه 19/11/85 در محل مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان برگزار شد. در اين جلسه جناب آقاي دكتر ملك افضلي رئيس محترم هيئت مديره بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي كشور، جناب آقاي دكتر شيراني رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و معاونين دانشگاه، سرکار خانم دکتر صراف‌زادگان مدير عامل بنياد قلب ايران بهمراه برخي نمايندگان بنياد در شهرهاي مختلف، اعضاي هيئت مديره انجمن دوستان قلب اصفهان و اعضاي هيئت مديره انجمن غذا، صنعت و سلامت جامعه حضور داشتند. هدف از برگزاري اين جلسه ايجاد هماهنگي لازم در زمينه انجام فعاليتهاي بنياد در سطح كشور به منظور دستيابي به هدف پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي در جامعه و نيز بررسي راهكارهاي ايجاد ارتباطات بيشتر بين انجمنهاي غير دولتي براي دستيابي به اهداف مورد نظر بود.
در اين جلسه ابتدا آقاي دكتر ملك افضلي به وضعيت شيوع بيماريهاي قلبي عروقي در جامعه اشاره نمود و اهميت برنامه هاي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي را برشمرد و خواستار همكاري بين بخشي بويژه فعاليت بيشتر انجمنهاي غيردولتي (NGO ها) براي فعاليت بيشتر در اين زمينه شدند.
سپس خانم دكتر صراف زادگان در مورد فعاليتهاي ساير كميته‌هاي علمي كه تاكنون در اين بنياد تشكيل شده صحبت نمودند و برخي از فعاليتهاي آينده اين بنياد را برشمردند.
لازم به يادآوري است در حال حاضر اين بنياد داراي شش كميته علمي مي باشد كه هر كميته در يكي از زمينه هاي مرتبط با ريسك فاكتورها يا عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي فعاليت مي‌نمايد. همچنين اين بنياد فعاليتهاي زيادتري در زمينه آموزشي جامعه به انجام رسانده كه ميتوان به چاپ چندين جلد كتاب، چندين پوستر، پمفلت، بروشورهاي آموزشي و نيز تهيه CDهاي آموزشي اشاره كرد. همچنين اين بنياد در برگزاري مناسبتهاي مختلف سلامتي مثل روز جهاني قلب، روز جهاني فشارخون، مسابقه بين المللي ترك سيگار همگام با ساير كشورهاي جهان مشاركت فعال داشته است. يكي از اهداف مهم اين جلسه، راه‌اندازي پروژه‌هاي چند استاني جهت پيشگيري و کنترل بيماريهاي قلبي و عروقي در ايران، برنامه هاي مبارزه با دخانيات در چند استان، فراهم نمودن امكانات لازم براي راه‌اندازي واحد عرضه غذاي سالم در برخي استانها بود كه در اين واحدها انواع غذا، خوراكهاي آماده و شيرينيهاي سالم تهيه و عرضه شده و مشاوره و راهنمائيهاي تغذيه‌اي و آموزشهاي لازم به مراجعين ارائه مي‌گردد. در همين رابطه مقرر شد اتحاديه رستوران داران اصفهان با همكاري بنياد قلب ايران و انجمن دوستان قلب اصفهان نسبت به راه‌اندازي اين واحد هماهنگي لازم را بعمل آورند و به عنوان اولين واحد عرضه غذاي سالم در سطح كشور در نوع خود در اصفهان معرفي گردد. طبق هماهنگي‌هاي بعمل آمده در اين پروژه از همكاري سازمانها و نهادهاي مختلف از جمله شهرداري اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، انجمن غذا، صنعت و سلامت جامعه، اتحاديه رستوران داران، سازمان بازرگاني، بيمارستانهاي مختلف دانشگاهي و خصوصي و ادارات و كارخانجات مختلف استفاده خواهد شد. در پايان شرکت کنندگان در جلسه مسئله روغن هاي مصرفي کشور و نسبت بالاي توزيع روغن جامد که باعث دريافت زياد اسيدهاي چرب ترانس در جامعه مي شود را مطرح و آن را به عنوان يکي از بزرگترين عوامل تغذيه اي دخيل درايجاد بيماريهاي قلبي عروقي معرفي نمودند و خواستار پيگيري جدي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي را براي حل اين معضل شدند. در اين مورد قطعنامه‌اي صادر شد كه مقرر است در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور به چاپ برسد.

بنياد پيشگيري و کنترل بيماريهاي قلبي و عروقي
در بسياري از کشورهاي جهان، تشخيص و درمان بيماريهاي قلبي و عروقي شاهد پيشرفتهاي چشمگيري بوده است. در کشور ايران نيز بيماريهاي قلبي و عروقي علت درصد چشمگيري از موارد مرگ و مير و ناتواني هستند. پيشگيري و کنترل بيماريهاي قلبي و عروقي انگيزه اصلي تشکيل بنياد پيشگيري و کنترل بيماريهاي قلبي و عروقي ايران است. اين بنياد سازماني غير دولتي است که هدف آن سازماندهي و اجراي فعاليتهايي مرتبط با پيشگيري و کنترل بيماريهاي قلبي و عروقي در قالب يک بنياد مستقل علمي است.

کميته هاي علمي بنياد
بنياد پيشگيري و کنترل بيماريهاي قلبي و عروقي ايران از چندين کميته علمي تشکيل شده است که در هريک شمار زيادي از محققين در زمينه هاي تخصصي خود به فعاليت مشغولند. قابل توجه است که امکان اضافه شدن کميته هاي جديد در آينده وجود خواهد داشت. کميته هاي فعلي بنياد عبارتند از:

كميته علمي آترواسكلرز ، تغذيه و ليپيد

رئيس كميته:علي اكبر توسلي
آدرس 1: ايران، اصفهان، خيابان استانداري، مركز پزشكي نور
صندوق پستي 1: 31451-81458
آدرس 2: ايران، اصفهان، ميدان جمهوري اسلامي، خيابان خرم، مركز تحقيقاتي درماني حضرت صديقه طاهره(س)، مركز تحقيقات قلب و عروق
صندوق پستي 2: 1148-81465
پست الکترونيک: crc@mui.ac.ir

دبير كميته: عيسي نور محمدي
آدرس: ايران، تهران، بزرگراه شهيد همت، جنب برج ميلاد، دانشگاه علوم پزشكي
صندوق پستي: 6183-14155
پست الکترونيک: e-mail: issa54@Yahoo.com

خزانه دار كميته: صديقه عسگري
آدرس: ايران، اصفهان، ميدان جمهوري اسلامي، خيابان خرم، مركز تحقيقاتي درماني حضرت صديقه طاهره(س)، مركز تحقيقات قلب و عروق
صندوق پستي: 1148-81465
پست الکترونيک: s_asgari@crc.mui.ac.ir و s_asgary@ hotmail.com

اعضاي كميته: 40 نفر

اهداف اين كميته:
-انجام تحقيقات و مطالعات پايه و كلينيكي در شناخت عوامل ايجاد كننده بيماريهاي قلبي عروقي
-برگزاري سمينارها و كارگاههاي مختلف آموزشي داخلي و بين المللي
-انجام تحقيقات و مططالعات مختلف در كنترل و پيشگيري از ايجاد آترواسكلروز
-توسعه و شناخت روشهاي جديد تشخيص زودرس بيماريهاي قلبي عروقي
-فعاليت در جهت بهبودي،‌آگاهي نگرش و عملكرد جامعه در مورد تغذيه صحيح
-همكاري و هماهنگي با صنايع غذايي در مورد توليد مواد غذايي مناسب از نظر كنترل و پيشگيري بيماريهاي قلبي عروقي

فعاليتهاي انجام شده كميته:
1.برگزاري سمينار تازه هاي تغذيه، ليپيد و آترواسكلروز در اصفهان-ايران، 1999. در اين سمينار بيش از صد محقق از سراسر ايران شركت نموده اند . پروفسور فروچارت نيز از انستيتو پاستور ليل كشور فرانسه و پروفسور پائولتي (رئيس انجمن بين الملي آترواسكلروز) نيز حضور داشته و سخنرانيهاي علمي خود را ارائه نموده اند.
2.اخذ scholarship جهت آموزش دو نفر از محققين مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان جهت آموزش در انستيتو پاستور ليل فرانسه به مظور فراگيري روشهاي اندازه گيري Lpa و متابوليتهاي LDL اكسايد.
3.همكاري در برگزاري دومين كنگره مديترانه شرقي در بهداشت قلب در شهر بيروت در لبنان
( 7-4 May 2000).
4.راه اندازي روش جديد HPLC جهت اندازه گيري هموسيستين در سال 2000.
5.مسئوليت انجام كنترل كيفي آزمايشات بيوشيميايي طرح ملي برنامه قلب سالم اصفهان
6.برگزاري سمينار ديدگاههاي جديد در پاتوژنز ودرمان و پيشگيري از هيپرليپيدمي در تاريخ 15-12 فوريه سال 2002 در اصفهان همزمان با برگزاري اين سمينار guidline درمان و كنترل هيپرليپيدمي مورد بحث قرار گرفت.
7.همكاري در برگزاري سومين كنگره بهداشت قلب در مديترانه شرقي در قاهره كشور مصر(April 200213-10).
8.همكاري و فعاليتهاي مشترك در انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع مختلف فوق ليسانس،‌دكترا و ph.D توسط اعضاي كميته با ساير دانشكده هاي علوم پزشكي (تهران، تبريز، اصفهان و ...) از سال 2003.
9.همكاري و برگزاري دوره هاي آموزشي بر روي ريسك فاكتورهاي جديد بيماريهاي قلبي عروقي جهت دانشجويان داروسازي و پزشكي و نيز پزشكان و كادر پيراپزشكي در سراسر ايران.
10.برقراري تفاهم نامه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي مشترك به منظور يافتن داروهايي با منشاء طبيعي و يا شيميايي در درمان هيپرليپيدمي و نيزكنترل و پيشگيري از ايجاد و توسعه پلاكهاي آترواسكلروز در مدلهاي حيواني و نيز انجام مطالعات clinical trial با ساير دانشكده‌هاي پزشكي، بهداشت و داروسازي در ايران.
11.همكاري در برگزاري سمينار" آترو.اسكلروز از مباني علوم پايه تا وقايع كلينيك "Atherosclerosiss from basic Science to clinical evidence در تاريخ 31 ژانويه تا 1 فوريه 2005 در اصفهان كه اين سمينار با همكاري انجمن بين المللي آترواسكلروز و با حضور مدرسين خارجي و داخلي از ساير دانشگاههاي كشورها برگزار گرديد.
12. انجام انتخابات هيات مديره كميته علمي تغذيه، ليپيد و آترواسكلروز در تارخ 1 فوريه 2005 همزمان با سمينار ذكر شده در بالا انجام گرديد در اين انتخابات دبير بنياد قلب ايران سركار خانم دكتر صراف زادگان و برخي مسئولين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي ايران و دانشگاه علوم پزشكي تبريز و نيز اعضاي بنياد قلب ايران شركت نمودند. از بين 6 كانديداي معرفي شده انتخابات انجام گرديد و دكتر علي اكبر توسلي (عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) به عنوان رئيس، دكتر عيسي نورمحمدي(عضو هيات علمي علوم پزشكي ايران) به عنوان دبير و دكتر صديقه عسگري (عضو هيات علمي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان) به عنوان خزانه دار انتخاب گرديد.
13.همكاري در استاندارد نمودن آزمايشات APoA و APoB آزمايشگاه مركز تحقيقات قلب و عروق توسط North west lipid metabolism and diabetes Research laboratories در آمريكا (2004).
14.همكاري و سرمايه گذاري در چاپ كتاب آشپزي سالم براي داشتن قلب سالم در 278 صفحه. تاليف جمعي از كارشناسان مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان. اين كتاب روشهاي صحيح آشپزي و منوهاي سالن غذايي را به مردم آموزش مي دهد.
15.همكاري و سرمايه گذاري در چاپ كتاب داستان قلب (بمنظور پيشگيري ثانويه و بازتواني بيماران قلبي عروقي) نوشته دكتر فلاويوبورگارلا، ترجمه خانم مينو يراقي.
16.همكاري علمي و چاپ كتاب "قلب سالم با درمانهاي طبيعي" نوشته ديويد هبر ترجمه خانم دكترمهين آذر.
17.مشاركت در چاپ تراكت هاي آموزشي براي توزيع در هواپيمايي. در اين تراكت ها اصول پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي بصورت خلاصه آموزش داده شده است.
18.اجازه استفاده از آرم بنياد بر روي محصول مارگارين مايع كه براي اولين بار در كشور توليد شده و داراي كمترين مقداراسيدهاي چرب ترانس مي باشد جهت تشويق توليدكنندگان اين محصول د رايران.
19.چاپ پوستر آموزشي روند گرفتگي رگها با هدف آشنايي با علل و راههاي پيشگيري و كنترل ريسك فاكتورها براي استفاده در مدارس مقطع راهنمايي و متوسطه و برگزاري مسابقه آموزشي آن.
20.تهيه لوح فشرده (CD) آموزشي با عنوان سفره‌اي براي قلب من كه با همكاري مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و جمعي از اساتيد و پزشكان معروف آموزش تغذيه براي پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي به زبان ساده و با استفاده از امكانات سمعي و بصري ارائه گرديده است. اين لوح فشرده از طريق موسسه رسانه اتي تصويري در حال توزيع مي باشد.
21.همكاري در چاپ بروشور خبرنامه فعاليتهاي بنياد با هدف ارائه فعاليتهاي انجام گرفته توسط بنياد پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي
22.همكاري در چاپ پمفلت معرفي بنياد كه در آن فعاليتها،‌اهداف،‌كميته ها و ... بنياد ارائه شده است.
فعاليتهاي کميته علمي بازتواني
1. تأسيس انجمن دوستان قلب به‌عنوان يك NGO همكار IHF در جهت مشاركت‌هاي مردمي در اولين روز جهاني قلب در سال 1999
2. برگزاري روز جهاني قلب سال 1999
3. برگزاري روزهاي بدون خودرو همراه با نمايشگاه قلب سالم
4. برپايي ايستگاه‌هاي قلب سالم جهت كنترل رايگان فشار خون، وزن و مشاوره جهت اصلاح شيوه زندگي
5. همكاري در اجراي پروژه بيماران قلب سالم اصفهان
6. چاپ پمفلت‌ها و مواد كمك آموزشي در راستاي اصلاح شيوه زندگي بيماران
7. شركت در سمينارهاي اصلاح شيوه زندگي در ادارات، بيمارستان‌ها و كارخانجات
8. برگزاري دوره آموزشي براي پرسنل درماني در راستاي راه‌اندازي واحدهاي بازتواني (حدود 150 نفر)
9. برگزاري سمينار بازتواني كشوري با همكاري وزارت بهداشت در سال 1379
10. همكاري در راه‌اندازي و تجهيز واحدهاي بازتواني در شهرهاي ايران
11. پيگيري كشوري كردن بازتواني طي سه سال و تعيين تعرفه كشوري از سوي وزارت بهداشت جهت انجام بازتواني قلبي

کميته علمي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير در زنان
مسؤول: دكتر معصومه صادقي
اعضا: دكتر پژمان عقدك –خانم ايماندخت گلشادي

اهداف
1-افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد زنان در زمينه تفيير شيوه زندگي
2-كاهش شيوع بيماريهاي غير واگير از طريق بهبود شيوه زندگي

استراتژيهاي آينده
1- انجام طرحهاي چند استاني در زمينه شناسايي و كنترل شيوه زندگي زنان، تكيه بر چاقي، سيگاري غير فعال، كم تحركي بر اساس نتايج مطالعات قبلي
2- غربالگري زنان پرخطر و آموزش چگونگي برخورد با اين عوامل در جهت پيشگيري از بروز بيماريها
3- انجام طرحهاي بين المللي در كنترل بيماري قلب زنان
4- تهيه برنامه هاي در سطح رساناهاي جمعي جهت افزايش آگاهي زنان جامعه
5- افزايش آگاهي پرسنل محيطي شاغل در محلهايي كه با زنان جامعه سرو كار دارند مانند مراكز بهداشتي – خانه هاي بهداشت – نهضت سوادآموزي – خانه ها ي فرهنگ – كميته امداد – بسيج و در نتيجه انتقال مفاهيم آموخته شده از طريق اين افراد دوره ديده، اجراي دوره هاي بازآموزي براي پزشكان عمومي و متخصص در مورد يافته هاي جديد بيماري قلبي در زنان و چگونگي برخورد با آنان.

فعاليتها
1- برگزاري اولين كارگاه آموزشي بيماريهاي قلبي در زنان (may 2001 3-1) در اصفهان،كه در اين كنگره متخصصان زنان و زايمان، قلب و عروق، داخلي و پزشكان عمومي از سراسر ايران شركت داشتند، محققين برجسته بين المللي مانند Sania Nishtar Kaytee Khaw,از كشورهاي پاكستان و كانادا در اين كارگاه شركت داشتند و در آخر اين كارگاه نيز بيانيه اي مربوط به توصيه هورمون درماني در زنان يائسه بعنوان پيشگيري اوليه و ثانويه نوشته شد.
2- همكاري در برگزاري سمينارهاي مختلف بازآموزي براي پزشكان عمومي، كارشناسان، متخصصان قلب و اعصاب در زمينه هاي بيماري قلبي، فشار خون، ديس ليپيدمي، سنكوپ با توجه بيشتر به زنان.
3- همكاري در طرح پيشگيري از بيماريهاي قلب در زنان كه از سال 2001 با همكاري مركز بهداشت استان، سازمان هلال احمر، استانداري، كميته امداد امام خميني، كميسيون بانوان، كانون بازنشستگان، مراكز قبل از ازدواج و سازمان رفاهي – تفريحي شهرداري انجام مي‌شود.
4- انجام طرح تحقيقاتي GAMMI (Gluteal/abdominal Adipocyste Morphology in Ischemic Patients) با همكاري دانشگاه Mc Gill كانادا جهت تعيين ارتباط توزيع چاقي با درگيري عروق كرونر
5- تهيه كتاب قلب سالم با زبان ساده كه در نهضت سوادآموزي تدريس شود و مطالب آموزشي – بهداشتي در اين قالب به خانوارهاي كم سواد انتقال يابد، تهيه كتاب چگونگي شيوه زندگي سالم زنان ويژه كارشناسان، تهيه كتاب بهداشت قلب و احياء قلبي – ريوي براي رابطين بهداشتي كه اين افراد اطلاعات مربوط را به خانوارهاي تحت پوشش انتقال مي دهند.
فعاليتهاي اجرايي و پژوهشي كميته "پرفشاري خون"
1- مركز دريافت و ارسال News letter از World Hypertension League به كليه اعضاي كميته "پرفشاري خون" سطح كشور
2- برپايي روز جهاني فشارخون دو سال پياپي (2005و2006) بطور وسيع (سابقه پيوست است).
3- اجراي طرحهاي اپيدميولوژي پيشگيري اوليه و ثانويه در خصوص پرفشاري خون با همكاري بين بخشي و ديگر دانشگاههاي مراكز تحقيقاتي كشور ايران (داخلي درون مرزي)
4- اجراي طرحهاي پژوهشي باليني در خصوص پرفشاري خون با همكاري بين بخشي و ديگر دانشگاههاي مراكز تحقيقاتي كشور ايران (داخلي درون مرزي)
5- اجراي طرحهاي اپيدميولوژي پيشگيري اوليه و ثانويه در خصوص پرفشاري خون با همكاري بين بخشي و ديگر دانشگاههاي مراكز تحقيقاتي ديگر كشورها (چند مركزي برون مرزي)
6- اجراي طرحهاي پژوهشي باليني در خصوص پرفشاري خون با همكاري بين بخشي و ديگر دانشگاههاي مراكز تحقيقاتي ديگر كشورها (چند مركزي برون مرزي)
7- برپايي چندين سمينار و كلاسهاي بازآموزي در سال ويژه پزشكان، پرستاران، كارشناسان بهداشتي و درماني،‌كاردانان و بهورزان.
8- ارائه كلاسهاي آموزشي ويژه پرسنل و كاركنان ادارات و كارخانجات سطح استان اصفهان

واحد كنترل دخانيات
كميته علمي كنترل دخانيات
رئيس: دكتر حميدرضا روح افزا
دبير: دكتر نفيسه طغيانيفر

اهداف
- ارتقاء دانش و نگرش افراد جامعه در ارتباط با مضرات سيگار
- كاهش ميزان مصرف سيگار در گروههاي جمعيتي مختلف
- ارتقاء دانش و نگرش پرسنل بهداشتي نسبت به مضرات سيگار
- افزايش دانش و نگرش افراد جامعه در ارتباط با مضرات استنشاق محيطي دودسيگار
- شناخت علل ريشه اي گرايش به مصرف دخانيات و تداوم مصرف آن در جامعه
- ارتقاء خدمات حمايتي ترك سيگار

سياستگذاريها
- توسعه همكاريهاي درون بخشي و بين بخشي جهت توسعه اطلاع رساني به جامعه در خصوص مضرات سيگار از قبيل مركز بهداشت استان، آموزش و پرورش، شهر داري و استانداري
- برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم براي پرسنل بهداشتي در ارتباط با سيگار
- تهيه متون آموزشي جهت توزيع در مراكز بهداشتي در ارتباط با مضرات سيگار
- توجيه سياستگذاران محلي در تحكيم اجراي قانونهاي محدود كننده مصرف دخانيات در مكانهاي عمومي
- تلاش در جهت اجراي مفاد FCTC (كنوانسيون كنترل دخانيات)

فعاليتها
1. برگزاري مسابقات Quit & Win 98: و پيگيري دو ساله افراد به همراه اهداي جوايز به افراد موفق در ترك
اين مسابقه با تشويق افراد سيگاري از طريق ارائه اطلاعات در مورد مضرات سيگار و با استفاده از جوايز تشويقي جهت ارتقاء انگيزه ترك و با جلب حمايت و كمك دوستان و خانواده فرد سيگاري در ترك سيگار به وي كمك مي كند.
2. برگزاري مسابقاتQuit & Win 2000: و پيگيري دو ساله افراد به همراه اهداي جوايز به افراد موفق در ترك
اين مسابقه با تشويق افراد سيگاري از طريق ارائه اطلاعات در مورد مضرات سيگار و با استفاده از جوايز تشويقي جهت ارتقاء انگيزه ترك و با جلب حمايت و كمك دوستان و خانواده فرد سيگاري در ترك سيگار به وي كمك مي كند.
3. برگزاري مسابقاتQuit & Win 2002: و پيگيري دو ساله افراد به همراه اهداي جوايز به افراد موفق در ترك
اين مسابقه با تشويق افراد سيگاري از طريق ارائه اطلاعات در مورد مضرات سيگار و با استفاده از جوايز تشويقي جهت ارتقاء انگيزه ترك و با جلب حمايت و كمك دوستان و خانواده فرد سيگاري در ترك سيگار به وي كمك مي كند.
4. برگزاري مسابقاتQuit & Win 2004: و پيگيري دو ساله افراد به همراه اهداي جوايز به افراد موفق در ترك
اين مسابقه با تشويق افراد سيگاري از طريق ارائه اطلاعات در مورد مضرات سيگار و با استفاده از جوايز تشويقي جهت ارتقاء انگيزه ترك و با جلب حمايت و كمك دوستان و خانواده فرد سيگاري در ترك سيگار به وي كمك مي كند.
5. برگزاري مسابقاتQuit & Win 2006: اهداي جوايز به افراد موفق در ترك اين مسابقه با تشويق افراد سيگاري از طريق ارائه اطلاعات در مورد مضرات سيگار و با استفاده از جوايز تشويقي جهت ارتقاء انگيزه ترك و با جلب حمايت و كمك دوستان و خانواده فرد سيگاري در ترك سيگار به وي كمك مي كند.
6. انجام مطالعه كيفي به روش تئوري پايه در خصوص علل گرايش و تداوم مصرف سيگار در افراد سيگاري، كه در حال اجرا مي باشد. اين مطالعه بصورت مصاحبه با افراد سيگاري و در گروههاي جمعيتي و سني مختلف انجام مي گيرد و به بررسي علل ريشه اي گرايش به مصرف دخانيات مي پردازد.
7. همكاري با پروژه قلب سالم اصفهان در زمينه ارائه اطلاعات علمي و مطالب آموزشي به منظور تهيه پمفلت و جزوات آموزشي، از جمله جزوه آموزشي پيشگيري از بيماريهاي قلبي- عروقي و شيوه زندگي
8. انجام پروژه هاي مداخلاتي در قالب طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي
9. اجراي طرح بنياد قلب ايران در 20 استان كشور با همكاري سازمان بهداشت جهاني به منظور ارزيابي دانش، نگرش و عملكرد پزشكان در زمينه دخانيات
کميته پيشگيري از بيماريهاي قلبي از دوران کودکي
(Preventive pediatric cardiology)
مسوول: دکتر رويا کليشادي
اهداف: پيشگيري ابتدايي (Primordial)، پيشگيري اوليه (Primary) از بيماريهاي قلبي و عروقي
استراتژي: راهبرد جمعيتي (Population approach, High-risk approach)
تهيه و تکثير 2000 پوستر آموزشي جهت توزيع در مدارس مورد حمايت از سوي IHF